AFSCHEID NEMEN NAAR DE WENS EN IN STIJL VAN DE OVERLEDENE