Sinds 2022 is 'The Final Journey' opgericht en werkt onder de vlag van Salland Motoren te Zwolle. Door helaas te veel 'ervaring' in het verleden waarbij er veel te vroeg mensen om mij heen zijn weg gevallen, was er toch altijd een dankbaarheid die uitging naar de uitvaartverzorgende die alles op een mooie manier begeleidde.

Dit heeft mij er uiteindelijk toe doen besluiten als motorrijder én liefhebber om voor de gepassioneerde motorrijders een uitvaartmotor te bouwen die aansluit aan de passie én wens van de overledene om daarmee ook aan de nabestaande een mooie herrinnering te kunnen meegeven.

Sommige mensen denken ten onrechte dat het vervoeren van een overledene alleen mag gebeuren door een uitvaartondernemer met een rouwauto.

De Wet op Lijkbezorging geeft geen enkel voorschrift voor het vervoer van een overledene.

Een uitvaartmotor kan daarbij een respectvolle keuze zijn. Vooral als de overleden motorrijder/ster een liefhebber was, kan zo'n laatste rit met een uitvaartmotor een steun zijn voor de rouwverwerking.


'AFSCHEID NEMEN NAAR DE WENS EN IN STIJL VAN DE OVERLEDENE'

Hans de Jong